Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΑΣ.


ANTI CELLULITE OIL

ANTI CELLULITE OIL

Net Volume: 100ml
 
15.90
04.016
In stock
 

Effective massage oil against cellulite which smooths the appearance of orange peel on the skin.
An active and effective combination of herbal and essential oils which acts in burning fats , combats localized fat, helps in burning of accumulated fat cells under the skin, firms,moisturizes and improves skin’s elasticity


Ingredients:
Grape seed oil. Ideal oil which stimulates and improves blood circulation, moisturizes and firms the skin and is easily absorbed by the skin.
Ivy oil . One ofthe most known and effective oils againstcellulite which dissolves the body's fatty areas, is firming and decongestant.
Almond oil. Ideal base oil for the dissolution of essential oils. It has fine texture, easily absorbed, suitable forall skin types and leaves a soft and hydrated skin.
Rosemary essential oil. Itstimulates and improves blood circulation, improves elasticity, is firming, acts against cellulite, obesity and fluid retention.
Cypress essential oil. An effective anti-cellulite essential oil. It improvesblood circulation and lowers fluid retention.
Lemongrass essential oil. It acts against cellulite. It tones and tightens the skin.
For best results, massage with anti-cellulite oil should be done on a daily basis. Apply the oil to clean skin, locally on the problem areas and massage gently with circular movements.
Not to be used during pregnancy and lactation.

Type the characters you see in the picture above.